Friday, 20 March 2015

This summer: visit Buckingham Palace like a Head of State

Visitors to Buckingham Palace this summer will be able to see the rooms laid out for a State visit and will go in through famous Grand Entrance for the first time.
Read further: https://lnkd.in/eeznkFT

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Sunday, 15 March 2015

De jonge protocolexpert

De 'grooming session' door Jan Jaap van Weering: 
het poetsen van de schoenen
Dit weekend organiseerde het Protocolbureau een introductieweekend en tevens trainingsweekend voor de huidige en nieuwe ushers.
Ushers zijn studenten die door het Protocolbureau op Hbo-opleidingen en universiteiten worden gerecruteerd en geselecteerd voor deze (bij-)baan. Ushers werken als gastheren en -vrouwen op gala's, prijsuitreikingen, officiele plechtigheden en relatiebijeenkomsten om het verloop in goede banen te leiden en de genodigden zo gastvrij mogelijk te ontvangen.

Het weekend begon op vrijdag met les in het coördineren van een begroeting en het ontvangen en placeren van genodigden door de inmiddels ervaren ushers Ivo van Vliet, Maarten Kleinrensink en Kim Jongbloed. Aansluitend verzorgde Dorianne van Heeswijk een masterclass met als titel 'How to be an eventmanager's assistant?'.

De eerste training van het weekend op het Protocolbureau
In de avond dineerden en overnachtten alle ushers in landgoed Uylenburg waarna het op zaterdag verder ging met een 'grooming session' door de etiquettegoeroe Jan Jaap van Weering. Na een inleiding over zakelijke etiquette en omgangsvormen gingen de ushers zich onder leiding van Jan Jaap scheren. Vervolgens kwamen de schoenen aan bod en tot slot het strijken van een hemd. Jan Jaap had vele praktische waardevolle tips voor de jonge protocolexperts. 

De laatste training werd gegeven door Jeroen Koks, die sessie ging over protocol, rangorde en het begeleiden van hoogwaardigheidsbekleders. Het weekend eindigde in De Doelen in Rotterdam. De ushers werkten op het Philharmonisch Gala.

Tijdens een van de trainingen werken de ushers aan een business case:
Hoe bepaal ik de rangorde van functionarissen en wie planeer ik waar?

Het weekend eindigde met het ontvangen en placeren 
van de genodigden op het Philharmonisch GalaThursday, 12 March 2015

De Tweedaagse Protocoltraining is vandaag van start gegaan

Op dit moment krijgen de deelnemers aan de Tweedaagse Protocoltraining les van dé Nederlandse etiquettegoeroe Jan Jaap van Weering​. Tijdens een driegangen etiquette-diner in het Haagse hotel Corona leert hij hen alles over dresscodes, omgangsvormen, business etiquette en tafelmanieren. 

Dit programmaonderdeel volgt op de les van Gilbert Monod de Froideville​ over préséance (rangorde), titulatuur, placeren, vlaggen en protocol en de training van Rebecca Anna van Leeuwen​ in persoonlijke presentatie en non-verbale communicatie.

Morgen krijgen de deelnemers een masterclass van de voormalig protocolchef van de Floriade Venlo 2012​, Willem Tanis. Hij vertelt hoe het Floriade-protocol is ontwikkeld en toegepast tijdens de vele officiële bezoeken aan deze horticulturele tentoonstelling.

Samen met Jean Paul Wijers, directeur van het Institute of Protocol The Hague, verzorgt Rebecca ook nog een masterclass over protocol en onderhandelen. Na een korte introductie gaan de deelnemers met elkaar in onderhandeling over de placering: Wie zit op de eerste rij? Iedereen krijgt een verschillende rol toebedeeld en moet de kennis van protocol toepassen in de onderhandelingen. 

De dag bestaat verder uit de les 'speech coaching' door Rebecca. Gilbert traint de deelnemers in het organiseren van officiële en ceremoniële evenementen

Interesse? 
Lees meer over de Tweedaagse Protocoltraining op onze website: ipth.nl/protocoltraining

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Sunday, 8 March 2015

De postgraduate 'Strategic Relationship Management' gelanceerd

De lancering in het AD (door Leo v/d Velde, klik om te vergroten)
Meer informatie over de postgraduate: klik hier.

Op maandag 9 februari jongstleden is nieuwe opleiding 'Strategic Relationship Management' officieel gelanceerd tijdens een kick-off bijeenkomst in het auditorium van de Hotelschool The Hague. Vanaf die dag volgen 24 derdejaars studenten van de hotelschool de opleiding, vanaf 9 september start 'Strategic Relationship Management' als postgraduate voor professionals.

De postgraduate is een samenwerking van het Institute of Protocol The Hague met de Hotelschool The Hague en bestaat uit 11 lesdagen die over een periode van drie maanden op donderdagen en vrijdagen plaatsvinden. 'Strategic Relationship Management' beoogt het professionaliseren van het relatiemanagement: Hoe haal ik meer uit mijn netwerk en mijn relaties? Deelnemers zijn diegene die te maken hebben met een complex relatiemanagement vraagstuk, op strategisch en op operationeel niveau zoals managers executive board, account directors, PA's, kabinetchefs, marketing en communicatie managers of external relations directors. 
Meer info hierover is te vinden op onze website: ipth.nl/srm.


Waarom is een Monarchie zo goed in staat langdurige win-win relaties te bouwen? 

Protocol gaat in essentie over het onderhouden van relaties; het regisseren van persoonlijke aandacht en het standaardiseren van gedragsregels en -procedures. Protocol management biedt de mogelijkheid de persoonlijke ontmoeting te coördineren. In een wereld waarin tijd schaars is en technologie zorgt voor verregaande standaardisatie, is persoonlijke aandacht het grootste goed wat je iemand kan geven.

Om die reden sprak Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum, tijdens de lancering over het ontstaan van protocol. Hij legde uit hoe hij als historicus ontdekte dat de kunst en de inrichting van paleizen en kastelen was verbonden aan de ceremoniën die daar plaatsvonden. En hoe die ceremoniën in de loop der tijd steeds zijn aangepast nieuwe geldende normen en waarden. "Protocol is dus niet altijd en overal hetzelfde, protocol heeft zich steeds aan de tijd aangepast", aldus Paul. "Zo ook nu met de lancering van de nieuwe opleiding 'Strategic Relationship Management'."
Lees hier de speech van Paul Spies.


Het ontbreekt veel organisaties aan een netwerkstrategie

Voorafgaand aan de speech van Paul Spies interviewde Susanne Stolte, directeur van de Hotelschool The Hague, Jean Paul Wijers. Zij vroeg hem ondermeer waarom hij deze opleiding is gestart. "Ik merk dat veel organisaties moeite hebben om de juiste netwerkstrategie te ontwikkelen", aldus Jean Paul. "Het is niet altijd duidelijk wie voor het relatiemanagement verantwoordelijk is, bovendien worden resultaten niet altijd gemeten".
Volgens Jean Paul Wijers is 'Strategic Relationship Management' uniek. "Wij presenteren een vernieuwende visie op relationeel leiderschap en zijn de enige die in het relatiemanagement ook protocol management toepassen. Verder is de opleiding erg compleet, het bevat alle aspecten van het relatiemanagement; van visie en strategie tot en met het ontwikkelen van netwerkvaardigheden en het organiseren van effectieve relatiebijeenkomsten."

Lees verder:
De opleiding 'Strategic Relationship Management'
De speech van Paul Spies

- De lancering in De Telegraaf, Stan Huygens Journaal (klik om te vergroten): 

De Telegraaf 4 maart (1) 
De Telegraaf 4 maart (2) 


Friday, 27 February 2015

Hiep hiep hoera: Het Protocolbureau heeft er 10 nieuwe 'Junior Partners' bij!

V.l.n.r. de selecteurs Ivo, Will en Kim
Ieder jaar gaan wij op verschillende opleidingen op zoek naar nieuwe medewerkers. Deze studenten nodigen wij uit voor een selectiegesprek, zodat wij hen kunnen testen op vooraf vastgestelde criteria.

Diegene die de selectie met succes afleggen beginnen bij het Protocolbureau als 'Junior Partner-host'. Na het opdoen van kennis en werkervaring wordt de eretitel 'Junior Partner-usher' verleend. Alleen de allerbeste krijgen ook coördinerende en leidinggevende taken en de bijbehorende titel Senior Partner.

De benaming 'Junior en Senior Partners' stamt uit de tijd dat het Protocolbureau nog een jaarclub op de hotelschool was. Het Protocolbureau is in 1995 door studenten van de hotelschool opgericht.

Deze week selecteerde het Protocolbureau 10 nieuwe medewerkers. Deze 10 studenten werden geselecteerd door oud-opdrachtgever Will van Middelkoop en de ushers Ivo van Vliet, Maarten Kleinrensink en Kim Jongbloed.

Koen van Ewijk, Jelmar van der Wel, Maarten Kleinrensink, Ivo van Vliet, Ralph de Boer en Mees Goosen recruiteerde vorige maand zo'n 24 studenten op verschillende opleidingen. Zij werden op het recruiteren voorbereid met een training door Rebecca van Leeuwen: Hoe leg ik uit wat het Protocolbureau is? Waarom is werken voor het Protocolbureau zo interessant voor studenten?

De nieuwe medewerkers nemen op 13 en 14 maart samen met de huidige medewerkers van het Protocolbureau deel aan een introductie- en trainingsweekend. Ondermeer etiquettegoeroe Jan Jaap van Weering en senior projectmanager Dorianne van Heeswijk verzorgen dan een training.

De nieuwe 'Junior Partners-hosts' zijn:
- Stijn Boogaarts
- Nicolaas Colijn
- Jelle Hiemstra
- Joep Hoogerwerf
- Daan Klein
- Floor Pelle
- Reinout Rischen
- Wouter Stapel
- Sanne Tubee
- Steyn Verschoof

Zie ook: protocolbureau.com/deperfectebijbaan

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Monday, 23 February 2015

'Strategic Relationship Management' in practice: The Ambassadors lunch at the Hotelschool The Hague

Dit artikel in het Nederlands: klik hier.

The organisation of the Ambassadors lunch at the Hotelschool The Hague university today was based upon the vision of our new educational programme about relationship management: "Strategic Relationship Management" will start at 9 September. 

Hotelschool The Hague hosted an exclusive lunch for 25 Ambassadors. The main purpose of this event was to strengthen international relations. Besides the Ambassador of the United States of America, Hotelschool The Hague was delighted to welcome Ambassadors from: Bulgaria, Burundi, Cambodia, Cameroon, Chile, Croatia, Cuba, Curaçao, Cyprus, Denmark, Estonia, Hungary, Kenya, Morocco, New Zealand, Nigeria, Panama, Philippines, Portugal, Slovenia, Slovakia, Sudan, Uruguay and South Africa. The special guests received an animated tour through Campus The Hague, followed by the first course with students from the same nationality. Finally, the main course was served in Le Début, where the Ambassadors were joined by Hotelschool The Hague's Executive Board.

The lunch was supported by the Protocolbureau who coordinated the greeting procedures and seating of the Ambassadors. The goal was to increase the effect of the meeting by creating as many encounters as possible.


"Creating as many encounters as possible 

This approach is also the subject of the our postgraduate 'Strategic Relationship Management' that will start at the Hotelschool The Hague​ at 9 September: How to increase the effect from networks and relations? How to professionalise the relationship management?

"Many organisations lack a networking strategy" explained Jean Paul Wyers to the Ambassadors. Jean Paul is the director of the Protocolbureau and founder of 'Strategic Relationship Management'. "Also, it is often unclear who is responsible for the relationship management. The network meetings are not measured nor is there any follow-up." 


Our new programme is unique. It is a very complete programme with a new vision on relational leadership and a modern application of protocol management. 
Upon successful completion of the ‘Strategic Relationship Management’ educational programme, participants will be able to:
- translate the organisation vision and strategy into a relationship management vision and strategy
- understand the need for leaders to have a meaningful network
build relationships and shape networks, both on a personal and an organisational level
- see the broader scope of the networking process and be able to manage and inspire those involved in the relationship management
- increase the effectiveness of network meetings.


"How to increase the effect from networks and relations?  

The programme consists of 11 learning days given over a period of 3 months, starting at 9 September. Subscribe now: more information can be found at our website (ipth.nl/srm).

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

25 ambassadeurs lunchen bij Hotelschool The Hague

This article in English: click here.

Vandaag bezochten 25 Ambassadeurs de Hotelschool The Hague voor een rondleiding en een lunch, eerst met de internationale studenten van de school en aansluitend met de board en medewerkers. De Ambassadeurs lunchten met de studenten in het studentenrestaurant en in restaurant Le Début met de board.

Het Protocolbureau ondersteunde de lunch door ontvangst en de seating te coördineren met als doel zoveel mogelijk ontmoetingen tot stand te brengen. Deze aanpak is bedoeld om het effect van netwerkbijeenkomsten te vergroten.

De expertise van het Protocolbureau is ook onderwerp van de postgraduate 'Strategic Relationship Management' die op 9 september op de hotelschool van start gaat. De opleiding beoogt professionalisering van het relatiemanagement: Hoe haal ik meer uit mijn netwerk en mijn relaties?

Hoe haal ik meer uit mijn netwerk en mijn relaties?

'Strategic Relationship Management' bestaat uit 5 modules gegeven in 11 lesdagen over een periode van 3 maanden. Deelnemers leren:
- De organisatiestrategie en -visie naar een relatiemanagementstrategie en -visie te vertalen
- Waarom leiders niet zonder een netwerk kunnen
- De brede scope van het netwerkproces te overzien en diegene die intern hierbij betrokken zijn te motiveren
- Een netwerk op de bouwen, op persoonlijk en op organisatieniveau
- Effectieve netwerkbijeenkomsten te organiseren met meetbaar resultaat.

Schrijf je nu in voor 'Strategic Relationship Management'. Meer informatie is te vinden op onze website: ipth.nl/srm

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.