Wednesday, 27 January 2010

Fashion week geopend
De ushers van het Protocolbureau verzorgden wederom de placering van 2 coutureshows op de openingsavond van de Amsterdam International Fashion Week op woensdag 27 januari jongstleden.

No comments: