ABN AMRO WTT afgesloten


Voor de placering van de hoogwaardigheidsbekleders werd door ABN AMRO de assistentie van de ushers van het Protocolbureau ingeroepen tijdens de finaledag van het ABN AMRO World Tennis Tournament op zondag 14 februari jongstleden.
Meer informatie: http://www.abnamrowtt.nl/

Comments