Tuesday, 9 March 2010

Onder de titel 'Ruimte geven aan de kracht van de samenleving' heeft de minister-president op dinsdag 9 maart in Den Haag de Hofstadlezing gehouden.


No comments: