Wednesday, 22 December 2010

(in Dutch:) Een verslag van de Herdenking Vliegtuigramp Tripoli op 30 juni 2010

(double) click to enlarge
Lees op de laatste pagina, 1e kolom over de inzet van het Protocolbureau.

No comments: