CongresWereld.nl: Wat Koning Willem-Alexander voor het protocol op evenementen betekent

Jean Paul Wijers, directeur van het Institute of Protocol The Hague bepleit al jaren de rol van modern protocol, dat erop gericht is de juiste ontmoetingen vlekkeloos te laten verlopen. Relatiemanagement noemt hij het. “Protocol is nooit een doel op zich. Het is van oudsher een middel om relatie-evenementen goed te laten verlopen. Daardoor ontstaat ruimte voor inhoudelijke en zinvolle ontmoetingen”, zegt Jean Paul Wijers. “Voor veel Nederlanders staat het woord protocol symbool voor onnodige vormelijkheid of standsverschillen, maar modern protocol is onzichtbaar en zorgt ervoor dat mensen elkaar daadwerkelijk ontmoeten.”

Lees het hele artikel op CongresWereld.nl


Popular Posts