Bestuur van de ushers vergadert vandaag op het Protocolbureau

Vandaag vond op het Protocolbureau de vergadering van het zogeheten 'Junior Partners-bestuur' plaats. Dit bestuur van studenten en oud-studenten vergadert vier keer per jaar over het opleidingstraject van de 'Junior Partner'. 
'Junior Partners' zijn de studenten die door het Protocolbureau als usher worden ingezet op prijsuitreikingen, conferenties, ceremoniën en relatiebijeenkomsten. Het Protocolbureau is 17 jaar geleden door studenten van de hotelschool Den Haag opgericht.
Het opleidingstraject voor de 'Junior Partners' bestaat uit een jaarlijkse selectie en introductie, trainingen over protocol en relatiemanagement en de tweejaarlijkse functioneringsgesprekken.

Popular Posts